HIZLI MENU

Misyonumuz

Hukukun üstünlüğü ve adaletin mülkün temel olduğu ilkelerinden yola çıkan türkel&türkel hukuk ve danışmanlık bürosu Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla üst düzey uzmanlıkla sunmaktadır. Bu hizmetleri ifa ederken evrensel ahlaki ve hukuki değerleri gözeterek, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri olan bağımsızlık, özgürlük, sır saklama, müvekkile sadakat, şeffaflık, her şamada aktif bilgilendirme, sürekli gelişim, teknolojiyi aktif kullanma, bilimsellik ve avukatlık mesleğinin itibar ve onurunu, saygınlığını en üst düzeyde gözeterek sunmak;

  • Toplumsal değer ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkilleri ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.
  • Hukuki sorunlarda çözüm odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.
  • Hukuki uyuşmazlıklar durumunda dava avukatlığını sadece çekişmeci bir ilişki görmeyip, gerektiğinde uzlaşma sağlanması konusunda aktif çözümler üretip en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
  • Müvekkilin başkalarıyla paylaşamayacağı özel bilgileri tarafımızla paylaşması durumunda bu bilgileri en özel kişisel bilgiler olarak görüp çok değerli ve maksimum gizlilik esasıyla koruna sırlar olarak kabul ederek saklamak
  • Üstlendiğimiz tüm görevleri boyut, kapsam ve zorluk düzeyine bakmadan ve yılmadan zamanında ve başarıyla bitirmek.
  • Hukuki ihtilafların yürürlükteki yasalar çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümlerle halletmek.